Symfonieorkest Eindhoven

Sponsoren van ons orkest

Onze Sponsoren:


 Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

tel: 31(0)40-238 6000

www.eindhoven.nl

 tue Technische Universiteit Eindhoven

Den Dolech 2

Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

tel: 31(0)40-247 9111

www.tue.nl

 INPIJNBLOKPOEL Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau

Ekkersrijt 2058

5692 BA  Son

tel. (0499) 47 17 92

E-mail : post@inpijn-blokpoel.com

www.inpijn-blokpoel.com

SPONSOREN VAN SYMFONIEORKEST EINDHOVEN
Het draaiende houden van een amateur symfonieorkest is geen sinecure. Vele vrijwilligers zetten zich in om het orkest draaiende te houden. Helaas, de kosten van dirigent, repetitoren, solisten, muziekrechten, repetitieruimtes worden jaar op jaar hoger. Dit betekent dat sponsoren nodig zijn om deze culturele aktiviteit draaiende te houden.

Misschien overweegt u om sponsor van Symfonieorkest Eindhoven te worden. Dat kan in vele vormen. Bijvoorbeeld door:
• toegangskaarten te kopen voor een concert voor relaties of eigen medewerkers;
• een advertentie plaatsen in een programmaboekje van een concert;
• een concert van Symfonie Orkest Eindhoven te sponsoren;
• een eenmalige of periodieke donatie doen aan Symfonieorkest Eindhoven ter ondersteuning van haar verenigingsactiviteiten.

TEGENPRESTATIE VAN HET ORKEST

In geval van sponsoring van een concert, mede afhankelijk van de omvang van de bijdrage:
• concert onder de naam van de sponsor;
• logo van het bedrijf op affiche en/of flyers en in het programmaboekje van het concert;
• gratis advertentie in het programmaboekje van het concert;
• vermelding met een link op onze website
• een aantal vrijkaarten en gereserveerde plaatsen bij het gesponsorde concert;
• een inleiding door een deskundige over de uit te voeren werken voor gasten van het bedrijf voorafgaande aan het concert.

GIFTEN AAN SYMFONIEORKEST ZIJN AFTREKBAAR

Sinds 22 april 2008 wordt Symfonie Orkest Eindhoven door de Belastingsdienst beschouwd worden als een ANBI-instelling (een algemeen nut beogende instelling) Zie lijst op de web-site van de belastingdienst.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Hier vindt u onze gegevens die wij als ANBI moeten publiceren.


Interesse om Symfonie Orkest Eindhoven te steunen? Neem dan contact op met Christine Beenhakker.

Hier svp uw vraag of opmerking

* verplicht veld