Privacyverklaring

Eindhovense Orkestvereniging Helikon, gevestigd aan de Opwettenseweg 135, 5674AB, Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.symfonieorkesteindhoven.nl/
Vestigingsadres: Opwettenseweg 135, 5674AB, Nuenen
Telefoon (webbeheerder): +31686690945
Merijn Wijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Eindhovense Orkestvereniging Helikon.

Gebruik onderstaand formulier om een e-mail te versturen naar de Functionaris Gegevensbescherming.

* verplicht veld

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eindhovense Orkestvereniging Helikon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (voor klanten)
 • Instrument (voor leden en invallers)
 • Telefoonnummer (voor leden en invallers)
 • IP adres van registratie (voor leden en invallers)
 • Informatie van verstuurde en gelezen nieuwsbrieven (voor abonnee’s van de leden-nieuwsbrief)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webbeheerder@symfonieorkesteindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eindhovense Orkestvereniging Helikon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • De mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • Reageren op berichten via een contactformulier
 • Toegang te beheren voor het voor leden afgeschermde gedeelte
 • Delen van naam, e-mailadres en (indien verstrekt) telefoonnummer met de leden van de vereniging op een afgeschermde pagina van de website.
 • Bewaken van de leden-nieuwsbrief functie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eindhovense Orkestvereniging Helikon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eindhovense Orkestvereniging Helikon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

CategoriePersoonsgegevensBewaartermijnReden
Eenmalige aankopenVoor- en achternaam, Adresgegevens, Bankrekeningnummer, E-mailadresMaximaal zes maandenAfhandeling bestelling
AccountgegevensVoor- en achternaam, Adresgegevens, Bankrekeningnummer, E-mailadresMaximaal twee jaar inactiefHergebruik van accountgegevens door gebruiker
Aanmelding nieuwsbriefE-mailadresZolang geen afmelding is geregistreerdVersturen nieuwsbrief
Contact formulierNaam, E-mailadresMaximaal vier weken na de laatste reactie van partijen.Respecteren van redelijke reactietermijn.
LedenprofielNaam, adres, email adres, telefoonnummer, instrument, IP adresZolang het lidmaatschap loopt of 2 jaar na opzeggingInteractie met leden over evenementen en bewaken functionaliteit.
Leden-nieuwsbriefInhoud, logboek, status per gebruiker, logboek.Zolang het lidmaatschap loopt of 2 jaar na opzeggingBewaken functionaliteit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eindhovense Orkestvereniging Helikon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Eindhovense Orkestvereniging Helikon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Hiervoor gebruiken we “Google Analytics for WordPress by MonsterInsights”. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webbeheerder@symfonieorkesteindhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Eindhovense Orkestvereniging Helikon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Eindhovense Orkestvereniging Helikon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eindhovense Orkestvereniging Helikon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Uw opmerkingen en vragen voor de klantenservice zijn welkom.

* verplicht veld