Symfonie Orkest Eindhoven

ANBI

ALLE GEGEVENS MET BETREKKING TOT ONZE ANBI STATUS OP EEN RIJ

 • Naam
  EINDHOVENSE ORKESTVERENIGING ‘HELIKON’
  Publieksnaam: Symfonieorkest Eindhoven (afgekort SOE)
 • RSIN
  Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer is: 8094.97.475
 • Postadres
  Symfonieorkest Eindhoven, Postbus 7948, 5605 SH  Eindhoven
 • Doelstelling
  SOE heeft als doel een amateur symfonieorkest te zijn gericht op het instuderen en uitvoeren van een breed spectrum aan symfonische muziek. SOE is gericht op gevorderde amateurs en op mensen met een vakopleiding die niet meer in de muziek werkzaam zijn. Plezier in spelen staat voorop, maar er wordt gestreefd naar een hoog muzikaal niveau. Een bijkomend doel is het stimuleren van de amateur muziekbeoefening in de regio.
  Onze volledige statuten vindt u hier.
 • Beleidsplan 2019-2020

  Het beleid van SOE is gericht op een aantal speerpunten:
  a: Aantrekkelijkheid voor leden
  Dit wordt ingevuld door het spelen van gevarieerde en uitdagende programma’s. Het orkest heeft een programmacommissie die bestaat uit door het bestuur benoemde leden van het orkest en de dirigent. Ook organiseert het orkest activiteiten buiten de normale concerten om, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse kamermuziekavond, een barbecue of concertreizen naar het buitenland. Een jaarlijkse evaluatie onder de leden zorgt dat leden betrokken blijven en dat er tijdig kan worden bijgestuurd.
  b: Hoog muzikaal niveau
  Om dit te borgen zijn de volgende maatregelen genomen:
  -Een professionele dirigent heeft de muzikale leiding over het orkest.
  -Leden doen auditie om mee te mogen spelen.
  -Niet ingevulde plekken worden ingevuld door goede invalkrachten.
  c: Stimulering van de muziekbeoefening in de regio
  Jaarlijks organiseert SOE een familieconcert speciaal gericht op de jeugd. Dit is een voorstelling die vergezeld gaat van dans en acteurs en waarin samengewerkt wordt met bijvoorbeeld een jeugdorkest. Na de voorstelling kunnen kinderen zelf instrumenten uitproberen.
  Ook werkt SOE samen met diverse andere gezelschappen in de regio, zoals diverse koren. In samenwerking met de wijkverenging Vonderkwartier hebben we in 2017 een uitvoering gegeven van de Carmina Burana met een groot koor van vrijwilligers uit de wijk.
 • Bestuurssamenstelling
  De samenstelling van ons bestuur vindt u hier.
 • Beloningsbeleid
  Geen van de leden ontvangt een beloning voor de werkzaamheden. Onkostenvergoedingen vinden plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De dirigent krijgt als beroepskracht een marktconforme vergoeding voor de uitvoering van zijn opdracht.
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten 2013-2018

  25 januari 2019: Concert Veldhoven
  26 januari 2019: Concert Eindhoven
  22 april 2018: Concert DenBosch, solist Lisanne Soeterbroek
  23 april 2018: Concert Eindhoven, solist Lisanne Soeterbroek
  1 juli 2018: Familieconcert de grote viersnarige reus
  30 september 2018: Operaconcert in samenwerking met het Philips Philharmonisch Koor
  20 april 2017: Voorjaarsconcert
  juni 2017: Deelname aan “Muziek op de Dommel”
  juni 2017: Carmina burana, in samenwerking met de wijkvereniging Vonderkwartier
  juli  2017: Familieconcert
  december 2017: Concert Utrecht, solist Pepijn Meeuws
  december 2017: Concert Eindhoven, solist Pepijn Meeuws
  17 januari 2016: Nieuwjaarsconcert Turnhout
  9 april 2016: Voorjaarsconcert
  mei 2016: Concertreis Elzas
  28 juni 2016: Concert Tilburg, solist Lieke Daniels (eindexamen conservatorium)
  3 juli 2016: Familieconcert
  8 december 2016: Concert Eindhoven
  26 maart 2015: Concert Eindhoven
  14 juni 2015: Familieconcert Berlicum
  21 juni 2015: Familieconcert Eindhoven
  20 november 2015: concert Eindhoven
  8 april 2014: Voorjaarsconcert Eindhoven
  22 juni 2014: Familieconcert Eindhoven
  7 december 2014: Najaarsconcert Someren
  14 december 2014: Najaarsconcert Eindhoven
  19 april 2013: Voorjaarsconcert Eindhoven
  16 juni 2013: Familieconcert Eindhoven
  12 december 2013: Najaarsconcert Eindhoven (Mahler)
 • Baten en lasten 2015-2018
 • Balansen 2012-2018